Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 3 099 502   11,21%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   8,57%
 
Wiberg, Ingemar 2 336 195   8,45%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 541 473   5,58%
 
Tullbacken Aktiebolag 1 203 522   4,35%
 
MW Asset Managemnet AB 751 909   2,72%
 
Ålandsbanken i ägares ställe 625 212   2,26%
 
Ericsson, Kjell 449 288   1,63%
 
Sjöberg, Sten 412 000   1,49%
 
Societe Generale 402 472   1,46%
 
Summa 10 största 13 189 566   47,72%
 
Övriga ägare 14 449 681   52,28%
 
 Totalt 27 639 247   100%