Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Ananza Pension 2 801 840   11,1%
 
Görgen Nilsson 2 367 993   9,4%
 
Ingemar Wiberg 2 336 195   9,3%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 228 540   4,9%
 
Tullbackens Aktiebolag 904 000   3,6%
 
Adv. Tomas Mattsson ABs Pens.Stift. 606 577    2,4%
 
Kjell Ericsson 449 288    1,8%
 
Societe Generale 429 922   1,7%
 
Lilja, Nils Magnus     320 852   1,3% 
 
SIP203, Skandia Leben 310 000   1,2%
 
Summa 10 största 11 755 207   46,8%
 
Övriga ägare 13 384 040   53,2%
 
 Totalt 25 139 247   100%