Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 3 214 157   11,63%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   8,57%
 
Wiberg, Ingemar 2 336 195   8,45%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 442 348   5,22%
 
Tullbacken Aktiebolag 1 161 179   4,20%
 
Ålandsbanken i ägares ställe 653 912   2,37%
 
MW Asset Managemnet AB 603 489    2,18%
 
Ericsson, Kjell 449 288   1,63%
 
Societe General 402 472   1,46% 
 
Danica Pension 345 550   1,25%
 
Summa 10 största 12 976 583   46,96%
 
Övriga ägare 14 662 664   53,04%
 
 Totalt 27 639 247   100%