Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 979 375   10,78%
 
Görgen Nilsson 2 367 993   8,57%
 
Ingemar Wiberg 2 336 195   8,45%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 292928   4,68%
 
Zetterlund, David 1 000 000   3,62%
 
Tullbacken Aktiebolag 940 008   3,40%
 
Rettig, Richard 700 000    2,53%
 
Tour, Eric 700 000   2,53%
 
Ålandsbanken i ägares ställe 646 647   2,34% 
 
Skandinaviska Enskilda banken 600 000   2,17%
 
Summa 10 största 13 563 146   49,07%
 
Övriga ägare 14 076 101   50,93%
 
 Totalt 27 639 247   100%