Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Görgen Nilsson 2 367 993   9,42%
 
Ingemar Wiberg 2 336 195   9,29%
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 282 981   9,08%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 761 372   7,01%
 
Tullbackens Aktiebolag 879 200   3,50%
 
Adv. Tomas Mattsson ABs Pens.Stift. 606 577    2,41%
 
Kjell Ericsson 449 288    1,79%
 
Magnus Lundberg 397 770   1,58%
 
Societe Generale     429 922   1,71% 
 
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. W8IMY 353 184   1,40%
 
Summa 10 största 11 864 482   47,19%
 
Övriga ägare 13 274 765   52,81%
 
 Totalt 17 956 605   100%