Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 925 114   10,58%
 
Görgen Nilsson 2 367 993   8,57%
 
Ingemar Wiberg 2 336 195   8,45%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 414 374   5,12%
 
Zetterlund, David 1 300 000   4,70%
 
Tullbacken Aktiebolag 936 000   3,39%
 
Rettig, Richard 700 000    2,53%
 
Tour, Eric 700 000   2,53%
 
Ålandsbanken i ägares ställe 646 647   2,34% 
 
Ericsson, Kjell 449 288   1,63%
 
Summa 10 största 13 775 611   30,69%
 
Övriga ägare 13 863 636   50,16%
 
 Totalt 27 639 247   80,85%