Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 780 321   11,06%
 
Görgen Nilsson 2 367 993   9,42%
 
Ingemar Wiberg 2 336 195   9,29%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 131897   4,50%
 
Tullbackens Aktiebolag 992 100   3,95%
 
Ålandsbanken ABP, Bank of Åland 718 927   2,86
 
Kjell Ericsson 449 288    1,79%
 
Societe Generale 429 922   1,71%
 
Skandia försäkringsbolag  383 742   1,53% 
 
Lilja, Nils Magnus   322 252   1,28%
 
Summa 10 största 11 912 637   47,4%
 
Övriga ägare 13 226 610   52,6%
 
 Totalt 25 139 247   100%