Aktieägare

                                       senast uppdaterad 2020-06-30      
Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 4 193 086   10,1%
 
Fårö Capital AB 3 680 035   8,9%
 
MW Asset Managemnet AB 3 000 000   7,2%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   5,7%
 
Wiberg Ingemar 2 336 195   5,6%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB  
1 931 047   4,7%
 
Tullbacken Aktiebolag 1 919 535   4,6%
 
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 826 408   2,0%
 
Holmström Kenneth 718 633   1,7%
 
Swedbank Försäkring 473 789   1,1%
 
Summa 10 största 21 446 722   51,7%
 
Övriga ägare 20 012 148   48,3%
 
 Totalt 41 458 870   100%