Kalendarium och formulär

  • Kv4 rapport 2019/ 2020      - 25 juni                2020  kl 18:00
  • Kv1 rapport 2020/ 2021       - 25 september  2020  kl 13:00
  • Ordinarie bolagsstämma    - 06 oktober       2020  kl 16:00
  • Kv2 rapport 2020/ 2021       - 16 december    2020  kl 08:30
  • Kv3 rapport 2020/ 2021       - 10 mars             2021  kl 18:00