Företrädesemission 2024

Välkommen att ta del av information om ScandiDos AB företrädesemission.
 


Teckning av aktier görs via ordinarie aktiemäklare eller med hjälp av BankID på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.