Kalendarium och formulär

  • Planerad Teckningsperiod 13 till 27 maj 2019 (OBS handel i Teckningsrätter är kortare, kontrollera med din bank)
  • 29 maj, 17:30 - Styrelsens beslutar om tilldelning
  • 28 juni 2018 kl 08:30 Q4 Bokslutskommuniké 2018/2019