Kalendarium och formulär

  • Kv1 rapport 2019/2020      - 12 september   2019  kl 19:00
  • Bolagsstämma                    - 08 oktober        2019  kl 17:00
  • Kv2 rapport 2019/2020      - 18 december    2019  kl 08:30