Styrelse

Olof Sandén, ordförande

Olof Sandén, ordförande

Styrelseordförande i ScandiDos sedan 2015. Född 1962. Arbetar idag på Transearch International en globalt verksam chefsrekryterings firma.

Utbildning: Civ.ing. från Chalmers Göteborg och ETH Zürich, Senior Executive Program på Columbia University New York.

Arbetslivserfarenhet: Arbetade på Boston Consulting Group i München och var med och startade Stockholmskontoret (88-93), affärsutveckling för Elekta (93-95), chef för Business Sweden i Tyskland och delar av Europa (95-02). Under 2002-12 inom Elekta först som global marketing chef sedan som vice VD ansvarig för försäljning, marknadsföring och service för Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Bactiguard (12-13) vice VD globalt ansvarig för marknadsföring och försäljning. 2014-2017 VD/vVD på RISE AB, Research Institutes of Sweden, skapade en sammanhållen forskningsinstituts sektor i Sverige

Styrelseuppdrag; Bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag samt interna och externa styrelseroller. Idag verksam i ytterligare två styrelser, Micropos Medical AB och Unisport OY. Tidigare styrelse uppdrag; RISE fyra institutskoncerner Sveriges Forsknings Institut SP, Swerea, Swedish ICT och Innventia, ordförande. i Elektas olika länder-bolag i Europa, styrelsemedlem i Elekta Instrument AB och Elekta UK Ltd. Styrelsemedlem i EuroFlorist AB, SharpView AB, Produal OY, GMI Global Medical Investments AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i ScandiDos: 39 000 aktier.

Christer Fåhraeus, ledamot

Christer Fåhraeus, ledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Född 1965.
Arbetar idag som VD på EQL Pharma AB.

Utbildning: Med kand, PhD neurofysiologi, Civilingenjör Bioengineering (full scholarship), fil kand matematik. Oavslutade studier på teknisk fysik. Löjtnant från försvarets Tolkskola.

Arbetslivserfarenhet. VD och grundare för Cellavision AB 1994-1998, VD och grundare Anoto Group AB 1996-2003, VD och grundare Agellis group AB 2004-2007, VD Flatfrog 2007-2009 samt 2012-2013, VD EQL Pharma 2007-

Övriga uppdrag: Ca 150 års sammanlagd styrelse- och styrelseordförandeerfarenhet från noterade och onoterade bolag inom life science och tech. Idag styresleordförande i Respiratorius AB, Umansense AB, Longboat amniotics AB och Bionamic AB. Styrelseledamot i Flatfrog laboratories AB, Reccan AB, Cellavision AB och EQL Pharma AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i ScandiDos: 3 680 035 aktier.

Sten Hornsleth, ledamot

Sten Hornsleth, ledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Född 1962.
Arbetar idag som Director på Nanovi A/S.

Utbildning: Master Degree in Electronic Engineering and Communication Technology. PhD European Docotrate

Arbetslivserfarenhet:
1982-1993 Master student, Scientific assistant, Associated Professor, Aalborg University Dk 
1993-1997 Head Engineer, Haukeland Univ. Bergen
1997-2004 KAM, Product Manager, Siemens
2004-2019 Managing Director, Varian, Dk
2019-  Director, Nanovi A/S

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ingemar Wiberg, vice VD samt ledamot

Ingemar Wiberg, vice VD samt ledamot

Styrelseledamot sedan 2015 samt vice VD sedan 2002. Född 1955.

Utbildning: Elektronikingenjörsexamen.

Arbetslivserfarenhet: Ingemar har mer än 30 års erfarenhet av dosimetri- och strålterapimarknaden. Ingemar har arbetat med marknadsföring och försäljning dels internationellt i USA, Europa, Asien och Sydamerika och dels med direktförsäljning på hemmamarknaden i Skandinavien.

Innan Ingemar tillsammans med Görgen Nilsson grundade ScandiDos arbetade han med utveckling, produktion, kundsupport och försäljning på Scanditronix.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i ScandiDos: 2 336 195 aktier.

Tom Sundelin, ledamot

Tom Sundelin, ledamot

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1965.

Utbildning: Diplomerad inom Internationell Marknadsföring och Försäljning från Schartau. Certifierad internationell coach från ICC-International Coaching Community.

Arbetslivserfarenhet: Arbetade som försäljningschef export på Stille Surgical AB (97-00) med ansvar för marknadsutveckling globalt och gick sedan över till Aerocrine AB i rollen som global försäljningsdirektör (00-09). Aerocrine utvecklade metodiken att mäta utandad kvävmonoxid som markör för inflammation i luftvägarna och Tom Sundelin ansvarade för hela globala försäljningsuppbyggnaden. Med MedCap som ägarbolag var Tom Sundelin sedan VD för Quickels Systems AB och IM-Medico Svenska AB (09-11) och har sedan dess jobbat i egen regi som konsult i kommersialiseringsprojekt inom Life Science. I tillägg är Tom Sundelin också kontrakterad föreläsare inom Life Science och global kommersialisering, bl.a. på Karolinska Institutet.

Styrelseuppdrag: God erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Inhalations Sciences Sweden AB (Publ), Naslund Medical AB, Piotrode Medical AB samt Holsun Medical AB. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Spirofriend Technology Aps. Danmark.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i ScandiDos: 10 500 aktier