Revisor

Bolagets revisor är KPMG AB med Per Hammar som huvudansvarig revisor. KPMG AB omvaldes som revisor vid ordinarie bolagsstämma den 2 oktober 2017.