Revisor

Bolagets revisor är KPMG AB med Per Hammar som huvudansvarig revisor. KPMG AB omvaldes som revisor vid ordinarie bolagsstämma den 20 september 2016.