Valberedning

Vid ordinarie årsstämma den 20 september 2016 beslutades att till valberedning utse Olof Sandén och Görgen Nilsson. Görgen Nilsson utsågs till sammankallande i valberedningen.