Aktieägare

                                       Ägande per 31 maj 2022      
Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
SPORE INVEST AB 7 197 222   17,4%
 
MW Asset Management AB 4 093 720   9,9%
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension

2 381 278

  5,7%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   5,7%
 
Wiberg, Ingemar 2 336 195    5,6%
 
Tullbacken AB 2 122 468   5,1%
 
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 1 366 919    3,3%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 343  667   3,2%
 
Johansson, Hans Mathias 1 295 000   3,1%
 
Holmström, Henning Kenneth 891 633   2,2%
 
Summa 10 största 25 396 095   61,3%
 
Övriga ägare 16 062 775   38,7%
 
 Totalt 41 458 870   100 %