Aktieägare

                                       Ägande per 30 september 2021      
Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
SPORE INVEST AB 7 197 222   17,36%
 
MW Asset Management AB 3 971 648   9,58%
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension  3 649 282    8,80%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   5,71%
 
Wiberg, Ingemar 2 336 195    5,63%
 
Tullbacken AB 2 008 230    4,84%
 
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 1 366 919    3,30%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 140 796    2,75%
 
Holmström, Kenneth 718 633   1,73%
 
Johansson, Hans Mathias 594 000   1,43%
 
Summa 10 största 25 350 918   61,1%
 
Övriga ägare 16 107 952   38,9%
 
 Totalt 41 458 870   100 %