Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 4 282 818   10,33%
 
Fårö Capital AB 3 680 035   8,88%
 
MW Asset Managemnet AB 3 000 000   7,24%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 411 187   5,82%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   5,71%
 
Wiberg Ingemar 2 336 195   5,63%
 
Tullbacken Aktiebolag 1 897 922   4,58%
 
Holmström Kenneth 514 647   1,24%
 
Dancia Pension 465 800   1,12%
 
Ericsson Kjell 449 288   1,08%
 
Summa 10 största 21 405 885   51,6%
 
Övriga ägare 20 052 985   48,6%
 
 Totalt 41 458 870   100%