Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 4 425 067   10,67%
 
Fårö Capital AB 3 680 035   8,88%
 
MW Asset Managemnet AB 3 000 000   7,24%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   5,71%
 
Wiberg, Ingemar 2 336 195   5,63%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 309 328   5,57%
 
Tullbacken Aktiebolag 1 894 383   4,57%
 
Svenska Handelsbanken AB 1 852 096   4,47%
 
Swedbank AB 1 291 018   3,11%
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB 978 267   2,36%
 
Summa 10 största 24 134 382   58,2%
 
Övriga ägare 17 324 488   41,8%
 
 Totalt 41 458 870   100%