Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 3 078 465   11,14%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   8,57%
 
Wiberg, Ingemar 2 336 195   8,45%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 650 854   5,97%
 
Tullbacken Aktiebolag 1 202 739   4,35%
 
MW Asset Managemnet AB 1 100 000   3,98%
 
Ericsson, Kjell 449 288   1,63%
 
Sjöberg, Sten 444 910   1,61%
 
Societe Generale 362 225   1,31%
 
Danica Pension 325 550   1,18%
 
Summa 10 största 13 318 219   48,2%
 
Övriga ägare 14 321 028   51,8%
 
 Totalt 27 639 247   100%