Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 3 052 993   11,05%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   8,57%
 
Wiberg, Ingemar 2 336 195   8,45%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 461 755   5,29%
 
Tullbacken Aktiebolag 1 199 414   4,34%
 
MW Asset Managemnet AB 875 301   3,17%
 
Ericsson, Kjell 449 288   1,63%
 
Sjöberg, Sten 413 000   1,49%
 
Societe Generale 402 472   1,46%
 
ÅlandsBanken i Ägares Ställe 318 635   1,15%
 
Summa 10 största 12 877 046   46,59%
 
Övriga ägare 14 762 201   53,41%
 
 Totalt 27 639 247   100%