Aktieägare

                                       Ägande per 31:a maj 2024

 

     
Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Spore Invest AB 16 802 956   29,5%
 
Commerzbank AG, W8IMY - IBA Dosimetry 5 763 147   10,1%
 
Avanza pension 3 400 817   6,0%
       
Tullbacken AB 2 945 465   5,2%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   4,2%
 
Wiberg, Ingemar 2 336 195   4,1%
 
Holmström, Henning Kenneth 2 208 552   3,9%
       
Johansson, Hans Mathias 2 087 000   3,7%
 
 Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 543 673   2,7%
       
Reviosonsfirma Jens Kristian Jepsen 1 139 778   2,0%
 
 
Summa 10 största 40 595 576   71,2%
 
Övriga ägare 16 415 511   28,8%
 
 Totalt 57 011 087   100 %