Aktieägare

Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 4 086 647   9,86%
 
Fårö Capital AB 3 680 035   8,88%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 789 253   6,73%
 
MW Asset Managemnet AB 2 648 054   6,39%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   5,71%
 
Wiberg, Ingemar 2 336 195   5,63%
 
Tullbacken Aktiebolag 1 845 858   4,45%
 
Sjöberg Sten 581 725   1,40%
 
Holmström Kenneth 514 647   1,24%
 
Danica Pension 487 800   1,18%
 
Summa 10 största 21 338 207   51,5%
 
Övriga ägare 20 120 663   48,5%
 
 Totalt 41 458 870   100%