Aktieägare

                                       Ägande per 31:a juli 2023      
Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Spore Invest AB 12 513 211   27,4%
 
Commerzbank AG, W8IMY - IBA Dosimetry 4 610 517   10,1%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   5,2%
       
Wiberg, Ingemar 2 336 195   5,1%
 
Tullbacken AB 2 206 381   4,8%
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 006 771   4,4%
       
Holmström, Henning Kenneth 1 649 273   3,6%
 
Nordnet Pensionsförsäkring A 1 286 179   2,8%
       
Johansson, Hans Mathias 967 583   2,1%
 
Jepsen, Jens Kristian 860 895   1,9%
 
 
Summa 10 största 30 804 998   67,4%
 
Övriga ägare 14 803 872   32,6%
 
 Totalt 45 608 870   100 %