Aktieägare

                                       senast uppdaterad 2020-01-31      
Namn/Adress Antal aktier   Innehav/röster
 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 4 400 217   10,61%
 
Fårö Capital AB 3 680 035   8,88%
 
MW Asset Managemnet AB 3 000 000   7,24%
 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 619 097   6,32%
 
Stjernfeldt Nilsson, Görgen 2 367 993   5,71%
 
Wiberg Ingemar 2 336 195   5,63%
 
Tullbacken Aktiebolag 1 900 722   4,58%
 
Holmström Kenneth 514 647   1,24%
 
Ericsson Kjell 449 288   1,08%
 
Swedbank Försäkring 391 585   0,94%
 
Summa 10 största 21 659 779   52,2%
 
Övriga ägare 19 799 091   47,8%
 
 Totalt 41 458 870   100%