Styrelse

Fredrik Ljungberg, ordförande

Fredrik Ljungberg, ordförande

Styrelseordförande sedan oktober 2023. Född: 1970.

Utbildning: M.Sc. Informatics och Ph.D. Informatics, Göteborgs universitet.

Arbetslivserfarenhet: Fredrik Ljungberg är VD för RTI Group, London, och har tidigare varit VD för bl.a. Diadrom Holding och Apprecia. RTI utvecklar och säljer avancerade lösningar för kvalitetssäkring och test inom diagnostisk radiologi. Fredrik är styrelseordförande i Diadrom Holding och Reguity, samt styrelseledamot i RTI Group, Apprecia, Apprecia Foucault, QAII, samt Spore Invest.

Innehav i ScandiDos: Representerar aktieägaren Spore Invest AB som äger 12 513 211 aktier.

Jean-Marc Bothy, ledamot

Jean-Marc Bothy, ledamot

Styrelseledamot sedan oktober 2023. Född: 1964.

Utbildning: Ekonomiexamen från ICHEC i Bryssel.

Arbetslivserfarenhet: Jean-Marc Bothy är sedan 2018 ordförande för IBA Dosimetry GmbH, som har sitt huvudkontor i Schwarzenbruck, Tyskland. Jean-Marc har tidigare arbetat som revisor på Ernst & Young, Finance Controller på IBA SA, Head of Finance på Mendez Translations, samt som såväl Chief Financial Officer som Chief Strategy Officer för IBA Group. Jean-Marc sitter även i styrelsen för IBA Dosimetry America Inc.

Innehav i ScandiDos: Representerar aktieägaren IBA Dosimetry GmbH som äger 4 610 517 aktier.

Fredric Eliasson, ledamot

Fredric Eliasson, ledamot

Styrelseledamot sedan 2021. Född 1968.

Utbildning: B.Sc. in Information Systems, Göteborgs Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Fredric Eliasson arbetar idag som Vice President Business Development, RTI Group. Han har arbetat inom RTI Group sedan 2014. Har tidigare haft positionerna VP Sales hos RT labs, VP Sales hos Diadrom Holding samt Director of Engineering hos Telelogic.

Innehav i ScandiDos: Representerar aktieägaren Spore Invest AB som äger 12 513 211 aktier.

Tom Sundelin, ledamot

Tom Sundelin, ledamot

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1965.

Utbildning: Diplomerad inom Internationell Marknadsföring och Försäljning från Schartau. Certifierad internationell coach från ICC-International Coaching Community.

Arbetslivserfarenhet: Arbetade som försäljningschef export på Stille Surgical AB (97-00) med ansvar för marknadsutveckling globalt och gick sedan över till Aerocrine AB i rollen som global försäljningsdirektör (00-09). Aerocrine utvecklade metodiken att mäta utandad kvävmonoxid som markör för inflammation i luftvägarna och Tom Sundelin ansvarade för hela globala försäljningsuppbyggnaden. Med MedCap som ägarbolag var Tom Sundelin sedan VD för Quickels Systems AB och IM-Medico Svenska AB (09-11) och har sedan dess jobbat i egen regi som konsult i kommersialiseringsprojekt inom Life Science. I tillägg är Tom Sundelin också kontrakterad föreläsare inom Life Science och global kommersialisering, bl.a. på Karolinska Institutet.

Styrelseuppdrag: God erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Inhalations Sciences Sweden AB (Publ), Naslund Medical AB, Piotrode Medical AB samt Holsun Medical AB. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Spirofriend Technology Aps. Danmark.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i ScandiDos: 10 500 aktier