Styrelse

Olof Sandén, ordförande

Olof Sandén, ordförande

Styrelseordförande i ScandiDos sedan 2015. Född 1962. Arbetar idag på Transearch International en globalt verksam chefsrekryterings firma.

Utbildning: Civ.ing. från Chalmers Göteborg och ETH Zürich, Senior Executive Program på Columbia University New York.

Arbetslivserfarenhet: Arbetade på Boston Consulting Group i München och var med och startade Stockholmskontoret (88-93), affärsutveckling för Elekta (93-95), chef för Business Sweden i Tyskland och delar av Europa (95-02). Under 2002-12 inom Elekta först som global marketing chef sedan som vice VD ansvarig för försäljning, marknadsföring och service för Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Bactiguard (12-13) vice VD globalt ansvarig för marknadsföring och försäljning. 2014-2017 VD/vVD på RISE AB, Research Institutes of Sweden, skapade en sammanhållen forskningsinstituts sektor i Sverige

Styrelseuppdrag; Bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag samt interna och externa styrelseroller. Idag verksam i ytterligare två styrelser, Micropos Medical AB och Unisport OY. Tidigare styrelse uppdrag; RISE fyra institutskoncerner Sveriges Forsknings Institut SP, Swerea, Swedish ICT och Innventia, ordförande. i Elektas olika länder-bolag i Europa, styrelsemedlem i Elekta Instrument AB och Elekta UK Ltd. Styrelsemedlem i EuroFlorist AB, SharpView AB, Produal OY, GMI Global Medical Investments AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i ScandiDos: 39 000 aktier.

Christer Fåhraeus, ledamot

Christer Fåhraeus, ledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Född 1965.
Arbetar idag som VD på EQL Pharma AB.

Utbildning: Med kand, PhD neurofysiologi, Civilingenjör Bioengineering (full scholarship), fil kand matematik. Oavslutade studier på teknisk fysik. Löjtnant från försvarets Tolkskola.

Arbetslivserfarenhet. VD och grundare för Cellavision AB 1994-1998, VD och grundare Anoto Group AB 1996-2003, VD och grundare Agellis group AB 2004-2007, VD Flatfrog 2007-2009 samt 2012-2013, VD EQL Pharma 2007-

Övriga uppdrag: Ca 150 års sammanlagd styrelse- och styrelseordförandeerfarenhet från noterade och onoterade bolag inom life science och tech. Idag styresleordförande i Respiratorius AB, Umansense AB, Longboat amniotics AB och Bionamic AB. Styrelseledamot i Flatfrog laboratories AB, Reccan AB, Cellavision AB och EQL Pharma AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i ScandiDos: 3 680 035 aktier.

Sten Hornsleth, ledamot

Sten Hornsleth, ledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Född 1962.
Arbetar idag som Sales Manager på Micropos Medical.

Utbildning: Master Degree in Electronic Engineering and Communication Technology. PhD European Docotrate

Arbetslivserfarenhet:
1982-1993 Master student, Scientific assistant, Associated Professor, Aalborg University Dk 
1993-1997 Head Engineer, Haukeland Univ. Bergen
1997-2004 KAM, Product Manager, Siemens
2004-2019 Managing Director, Varian, Dk
2019-2021 Director, Nanovi A/S
2021- Sales Manager, Micropos Medical

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Tom Sundelin, ledamot

Tom Sundelin, ledamot

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1965.

Utbildning: Diplomerad inom Internationell Marknadsföring och Försäljning från Schartau. Certifierad internationell coach från ICC-International Coaching Community.

Arbetslivserfarenhet: Arbetade som försäljningschef export på Stille Surgical AB (97-00) med ansvar för marknadsutveckling globalt och gick sedan över till Aerocrine AB i rollen som global försäljningsdirektör (00-09). Aerocrine utvecklade metodiken att mäta utandad kvävmonoxid som markör för inflammation i luftvägarna och Tom Sundelin ansvarade för hela globala försäljningsuppbyggnaden. Med MedCap som ägarbolag var Tom Sundelin sedan VD för Quickels Systems AB och IM-Medico Svenska AB (09-11) och har sedan dess jobbat i egen regi som konsult i kommersialiseringsprojekt inom Life Science. I tillägg är Tom Sundelin också kontrakterad föreläsare inom Life Science och global kommersialisering, bl.a. på Karolinska Institutet.

Styrelseuppdrag: God erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Inhalations Sciences Sweden AB (Publ), Naslund Medical AB, Piotrode Medical AB samt Holsun Medical AB. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Spirofriend Technology Aps. Danmark.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i ScandiDos: 10 500 aktier

Görgen Nilsson, teknisk chef samt ledamot

Görgen Nilsson, teknisk chef samt ledamot

Styrelseledamot sedan 2020, dessförinnan ledamot 2002-2015. Teknisk chef sedan september 2020, tidigare Verkställande direktör från det att bolaget startade 2002. Född 1960.

Utbildning: Görgen är utbildad radiofysiker/sjukhusfysiker på Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Görgen har 30 års erfarenhet inom strålterapi av cancer. Dels på Scanditronix/IBA med FoU och product management och dels kliniskt arbete på Karolinska Universitetssjukhuset som sjukhusfysiker men framförallt som grundare av ScandiDos tillsammans med Ingemar Wiberg 2002. Görgen har tidigare arbetat på ABB Atom och Nuclear Data med reaktorsäkerhet samt utveckling av mätsystem för cesium i livsmedel och radon i hus.

Innehav i ScandiDos: 2 367 993 aktier.