Styrelse

Olof Sandén, ordförande

Olof Sandén, ordförande

Styrelseordförande i ScandiDos sedan 2015. Född 1962. Arbetar idag på Transearch International en globalt verksam chefsrekryterings firma.

Utbildning: Civ.ing. från Chalmers Göteborg och ETH Zürich, Senior Executive Program på Columbia University New York.

Arbetslivserfarenhet: Arbetade på Boston Consulting Group i München och var med och startade Stockholmskontoret (88-93), affärsutveckling för Elekta (93-95), chef för Business Sweden i Tyskland och delar av Europa (95-02). Under 2002-12 inom Elekta först som global marketing chef sedan som vice VD ansvarig för försäljning, marknadsföring och service för Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Bactiguard (12-13) vice VD globalt ansvarig för marknadsföring och försäljning. 2014-2017 VD/vVD på RISE AB, Research Institutes of Sweden, skapade en sammanhållen forskningsinstituts sektor i Sverige

Styrelseuppdrag; Bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag samt interna och externa styrelseroller. Idag verksam i ytterligare två styrelser, Micropos Medical AB och Unisport OY. Tidigare styrelse uppdrag; RISE fyra institutskoncerner Sveriges Forsknings Institut SP, Swerea, Swedish ICT och Innventia, ordförande. i Elektas olika länder-bolag i Europa, styrelsemedlem i Elekta Instrument AB och Elekta UK Ltd. Styrelsemedlem i EuroFlorist AB, SharpView AB, Produal OY, GMI Global Medical Investments AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i ScandiDos: 24 964 aktier.

Fredric Eliasson, ledamot

Fredric Eliasson, ledamot

Styrelseledamot sedan 2021. Född 1968.

Arbetar idag som Vice President Business Development, RTI Group

Utbildning: B.Sc. in Information Systems, Göteborgs Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Har arbetat inom RTI Group sedan 2014. Har tidigare haft positionerna VP Sales hos RT labs, VP Sales hos Diadrom Holding samt Director of Engineering hos Telelogic.

Innehav i ScandiDos: Representerar aktieägaren Spore Invest AB som äger 12 513 211 aktier.

Tom Sundelin, ledamot

Tom Sundelin, ledamot

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1965.

Utbildning: Diplomerad inom Internationell Marknadsföring och Försäljning från Schartau. Certifierad internationell coach från ICC-International Coaching Community.

Arbetslivserfarenhet: Arbetade som försäljningschef export på Stille Surgical AB (97-00) med ansvar för marknadsutveckling globalt och gick sedan över till Aerocrine AB i rollen som global försäljningsdirektör (00-09). Aerocrine utvecklade metodiken att mäta utandad kvävmonoxid som markör för inflammation i luftvägarna och Tom Sundelin ansvarade för hela globala försäljningsuppbyggnaden. Med MedCap som ägarbolag var Tom Sundelin sedan VD för Quickels Systems AB och IM-Medico Svenska AB (09-11) och har sedan dess jobbat i egen regi som konsult i kommersialiseringsprojekt inom Life Science. I tillägg är Tom Sundelin också kontrakterad föreläsare inom Life Science och global kommersialisering, bl.a. på Karolinska Institutet.

Styrelseuppdrag: God erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Inhalations Sciences Sweden AB (Publ), Naslund Medical AB, Piotrode Medical AB samt Holsun Medical AB. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Spirofriend Technology Aps. Danmark.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i ScandiDos: 10 500 aktier

Görgen Nilsson, teknisk chef samt ledamot

Görgen Nilsson, teknisk chef samt ledamot

Styrelseledamot sedan 2020, dessförinnan ledamot 2002-2015. Teknisk chef sedan september 2020, tidigare Verkställande direktör från det att bolaget startade 2002. Född 1960.

Utbildning: Görgen är utbildad radiofysiker/sjukhusfysiker på Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Görgen har 30 års erfarenhet inom strålterapi av cancer. Dels på Scanditronix/IBA med FoU och product management och dels kliniskt arbete på Karolinska Universitetssjukhuset som sjukhusfysiker men framförallt som grundare av ScandiDos tillsammans med Ingemar Wiberg 2002. Görgen har tidigare arbetat på ABB Atom och Nuclear Data med reaktorsäkerhet samt utveckling av mätsystem för cesium i livsmedel och radon i hus.

Innehav i ScandiDos: 2 367 993 aktier.