Styrelse

Olof Sandén, ordförande

Olof Sandén, ordförande

Styrelseordförande i ScandiDos sedan 2015. Född 1962. Arbetar idag på Transearch International en globalt verksam chefsrekryterings firma.

Utbildning: Civ.ing. från Chalmers Göteborg och ETH Zürich, Senior Executive Program på Columbia University New York.

Arbetslivserfarenhet: Arbetade på Boston Consulting Group i München och var med och startade Stockholmskontoret (88-93), affärsutveckling för Elekta (93-95), chef för Business Sweden i Tyskland och delar av Europa (95-02). Under 2002-12 inom Elekta först som global marketing chef sedan som vice VD ansvarig för försäljning, marknadsföring och service för Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Bactiguard (12-13) vice VD globalt ansvarig för marknadsföring och försäljning. 2014-2017 VD/vVD på RISE AB, Research Institutes of Sweden, skapade en sammanhållen forskningsinstituts sektor i Sverige

Styrelseuppdrag; Bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag samt interna och externa styrelseroller. Idag verksam i ytterligare två styrelser, Micropos Medical AB och Unisport OY. Tidigare styrelse uppdrag; RISE fyra institutskoncerner Sveriges Forsknings Institut SP, Swerea, Swedish ICT och Innventia, ordförande. i Elektas olika länder-bolag i Europa, styrelsemedlem i Elekta Instrument AB och Elekta UK Ltd. Styrelsemedlem i EuroFlorist AB, SharpView AB, Produal OY, GMI Global Medical Investments AB.

Innehav i ScandiDos: 39 000 aktier.

Björn Zackrisson, ledamot

Björn Zackrisson, ledamot

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1954

Utbildning: Läkarexamen vid Umeå universitet. Specialist i onkologi. Disputerat inom strålningsvetenskaper. Professor i radioterapi vid Umeå universitet sedan 2006.

Arbetslivserfarenhet. Arbetat med klinisk strålbehandling sedan mitten av 80-talet. Arbetat som ansvarig för strålbehandlingsverksamheten i Umeå och i Stockholm. Anlitad som expert av Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Driver flera nationella kliniska forskningsprojekt samt varit en av initiativtagarna till den numera realiserade Skandionkliniken för protonbehandling. Anställd som överläkare vid Cancercentrum i Umeå och har ett särskilt ansvar för ett projekt rörande magnetkamera (MRT) och positronemissionstomografi (PET) som verktyg inom onkologi.

Övriga uppdrag: Huvudprojektledare för projektet ”Nationell testbädd för innovativ strålterapi” och lokalt ansvar för projektet ”Skonsam strålbehandling”. Båda projekt stödda av VINNOVA. Ordförande i Svenskt kvalitetsregister för radioterapi. Inga näringslivsuppdrag.

Innehav i ScandiDos: 21 000 aktier.

Yvonne Petersson, ledamot

Yvonne Petersson, ledamot

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1954.

Utbildning: Ekonomexamen, Lunds Universitet 1976.

Arbetslivserfarenhet: Yvonne var bl.a. Investeringsansvarig på Industrifonden från 2002 till 2009, Investeringsansvarig/Affärsutvecklare på Affärsstrategerna AB från 1998 till 2002, VD och Nordisk Chef för Baxter Medical AB från 1991 till 1996 samt Europachef Hälsoekonomi för Baxter Biotech Europe från 1996-1998. Yvonne har varit CFO och Controller inom Baxter koncernen, i Sverige och i Holland, under perioden 1980 till 1990.

Yvonne är grundare och VD för Yvon AB, ett konsultföretag som erbjuder affärsutveckling och styrelseuppdrag i företrädesvis medicintekniska och s.k. Life Science-bolag.

Har en bred internationell affärs- och marknadserfarenhet med över 20 år inom den expansiva Life Science-industrin samt mer än 10 år inom riskkapitalbranschen.

Styrelsearbete i mindre och medelstora bolag i 15 år.

Styrelseledamot i Umeå Biotech Incubator AB i Umeå, styrelseledamot i P.E.E.Y. AB OCH suppleant i Birkagårdens Fastighets AB.

Medlem i Styrelseakademien.

Innehav i ScandiDos: 45 000 aktier.

Ingemar Wiberg, vice VD samt ledamot

Ingemar Wiberg, vice VD samt ledamot

Styrelseledamot sedan 2015 samt vice VD sedan 2002. Född 1955.

Utbildning: Elektronikingenjörsexamen.

Arbetslivserfarenhet: Ingemar har mer än 30 års erfarenhet av dosimetri- och strålterapimarknaden. Ingemar har arbetat med marknadsföring och försäljning dels internationellt i USA, Europa, Asien och Sydamerika och dels med direktförsäljning på hemmamarknaden i Skandinavien.

Innan Ingemar tillsammans med Görgen Nilsson grundade ScandiDos arbetade han med utveckling, produktion, kundsupport och försäljning på Scanditronix.

Innehav i ScandiDos: 2 336 195 aktier.

Tom Sundelin, ledamot

Tom Sundelin, ledamot

Utbildning: Diplomerad inom Internationell Marknadsföring och Försäljning från Schartau. Certifierad internationell coach från ICC-International Coaching Community.

Arbetslivserfarenhet: Arbetade som försäljningschef export på Stille Surgical AB (97-00) med ansvar för marknadsutveckling globalt och gick sedan över till Aerocrine AB i rollen som global försäljningsdirektör (00-09). Aerocrine utvecklade metodiken att mäta utandad kvävmonoxid som markör för inflammation i luftvägarna och Tom Sundelin ansvarade för hela globala försäljningsuppbyggnaden. Med MedCap som ägarbolag var Tom Sundelin sedan VD för Quickels Systems AB och IM-Medico Svenska AB (09-11) och har sedan dess jobbat i egen regi som konsult i kommersialiseringsprojekt inom Life Science. I tillägg är Tom Sundelin också kontrakterad föreläsare inom Life Science och global kommersialisering, bl.a. på Karolinska Institutet.

Styrelseuppdrag: God erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Inhalations Sciences Sweden AB (Publ), Naslund Medical AB, Piotrode Medical AB samt Holsun Medical AB. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Spirofriend Technology Aps. Danmark.

Innehav i ScandiDos: 10 500 aktier