Ledning

Görgen Nilsson - VD

Görgen Nilsson - VD

Verkställande direktör sedan 2002 och styrelseledamot 2002 till 2015. Född 1960.

Utbildning: Görgen är utbildad radiofysiker/sjukhusfysiker på Lunds Universitet

Arbetslivserfarenhet: Görgen har 24 års erfarenhet inom strålterapi av cancer. Dels på Scanditronix/IBA med FoU och product management och dels kliniskt arbete på Karolinska Universitetssjukhuset som sjukhusfysiker men framförallt som grundare av ScandiDos tillsammans med Ingemar Wiberg 2002. Görgen har tidigare arbetat på ABB Atom och Nuclear Data med reaktorsäkerhet samt utveckling av mätsystem för cesium i livsmedel och radon i hus.

Innehav i ScandiDos: 2 367 993 aktier. 

Thomas Matzen, produktchef

Thomas Matzen, produktchef

Produktchef sedan 2005, Kvalitetschef och Regulatory Affairs 2005-2013 och sedan 2016. Född 1968

Utbildning: Fysiker, Universität Hamburg (Tyskland)

Arbetslivserfarenhet: Thomas har jobbat i mer än 20 år med produktframtagning, kvalitetsledning, regulatoriska frågor och som applikationsspecialist för medicintekniska produkter inom strålbehandling. Tidigare anställning: Scanditronix/IBA  

Innehav i ScandiDos: 16 500 aktier

Anders Adolfson, marknadschef

Anders Adolfson, marknadschef

Marknadschef sedan okt. 2016. Född 1974.

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, KTH

Arbetslivserfarenhet: I över 15 år har Anders arbetat internationellt med etablering av bolag av olika storlekar i flertalet branscher samt marknadsföring och försäljning, tidigare arbetat som marknads- och försäljningschef för Aritco Lift AB. Under de senaste 6.5 åren har Anders arbetat för ScandiDos som försäljningssäljchef för Europa.

innhav i ScandiDos: inga

Catarina Arkebäck, ekonomichef

Catarina Arkebäck, ekonomichef

Ekonomichef sedan 2012. Född 1962.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet: Catarina har arbetat som revisor för små och medelstora bolag, bl.a. som anställd på revisionsbyrån PwC. Hon har därefter många års erfarenhet som controller i olika bolag, senast som koncerncontroller på träindustriföretaget Setra.

Innehav i ScandiDos: 3 307 aktier.

Peter Reinli, försäljningschef

Peter Reinli, försäljningschef

VP of Sales sedan augusti 2019. Född 1961.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi från LiTH i Linköping och IMD Lausanne Schweiz

Arbetslivserfarenhet: 30 års kommersiell erfarenhet av olika internationella chefsbefattningar inom försäljning & marknadsföring och affärsutveckling i medicinsktekniska bolag. Peter har arbetat både med distributörs- och OEM försäljning inom senast radiologi men tidigare även strålterapi i 9 år på Elekta.

Peter har stort kontaktnät och erfarenhet av internationellt arbete i Europa, USA och APEC där han i många fall arbetat upp nya marknader.

Innehav i ScandiDos: 0 aktier