Ledning

Gustaf Piehl, VD

Gustaf Piehl,  VD

Verkställande direktör sedan september 2020. Född 1978.

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, KTH. Civilekonom, Stockholms Universitet. Studier på INSEAD.

Arbetslivserfarenhet: Gustaf har mångårig erfarenhet av strålterapibranschen efter att innehaft ett antal olika roller inom Elektakoncernen de senaste 17 åren. Han har senast varit ansvarig för Elektas förvärvsaktiviteter men tidigare haft operativa roller inom bland annat Elektas marknadsbolag i Indien samt varit VD för Global Medical Investments GMI AB.

Innehav i ScandiDos: 255 000 aktier via bolag.

Henriette Münch, ekonomichef

Henriette Münch, ekonomichef

Ekonomichef sedan december 2021. Född: 1980

Utbildning: Master in Economics, University of Mannheim.

Arbetslivserfarenhet: Henriette har en omfattande finansiell bakgrund och mångårig erfarenhet från medicinteknikbranschen. Henriette kommer närmast från D-Link där hon arbetat som Finance, Administration & Personnel Manager för norra Europa. Dessförinnan arbetade Henriette ett antal år för Maquet (Getinge Group), bland annat som CFO för Norden och CFO för Mellanöstern.

Innehav i ScandioDos: 0 aktier

Peter Reinli, försäljningschef

Peter Reinli, försäljningschef

VP of Sales sedan augusti 2019. Född 1961.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi från LiTH i Linköping och IMD Lausanne Schweiz.

Arbetslivserfarenhet: 30 års kommersiell erfarenhet av olika internationella chefsbefattningar inom försäljning & marknadsföring och affärsutveckling i medicinsktekniska bolag. Peter har arbetat både med distributörs- och OEM försäljning inom senast radiologi men tidigare även strålterapi i 9 år på Elekta.

Peter har stort kontaktnät och erfarenhet av internationellt arbete i Europa, USA och APEC där han i många fall arbetat upp nya marknader.

Innehav i ScandiDos: 0 aktier.

Mikael Palm, servicechef

Mikael Palm, servicechef

Servicechef sedan 2012. Produktchef hårdvara sedan 2018. Född 1975.

Utbildning: Elektroingenjörsprogrammet, Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Mikael har jobbat inom radioterapiområdet i drygt 20 år, mestadels med service och support men även inom utveckling. Har tidigare arbetat på bolag som Oncolog Medical, MDS Nordion och Precitron. Började på ScandiDos 2008.

Innehav i ScandiDos: 5 500 aktier.

Daniel Pederson, kvalitetschef

Daniel Pederson, kvalitetschef

Kvalitetschef sedan april 2020. Född 1978.

Utbildning: Dataingenjörsprogrammet, Högskolan Dalarna.

Arbetslivserfarenhet: Mer än 14 års erfarenhet inom medicintekniska bolag. Det senaste 10 åren har Daniel primärt arbetat som kvalitetschef och regulatoriskt ansvarig för små och medelstora medicintekniska bolag men har även föreläst och utfört utbildningar tillsammans med bland annat Swedish Medtech gällande framtagning, förbättring, implementering och underhåll av kvalitetsledningssystem. Med en god förståelse för regulatoriska regelverk, kvalitetssystem, GMP och GCP har han framgångsrikt drivit produktregistreringar till svenska och utländska myndigheter.

Innehav i ScandiDos: 0 aktier.