Ledning

Görgen Nilsson - VD

Görgen Nilsson - VD

Verkställande direktör sedan 2002 och styrelseledamot 2002 till 2015. Född 1960.

Utbildning: Görgen är utbildad radiofysiker/sjukhusfysiker på Lunds Universitet

Arbetslivserfarenhet: Görgen har 24 års erfarenhet inom strålterapi av cancer. Dels på Scanditronix/IBA med FoU och product management och dels kliniskt arbete på Karolinska Universitetssjukhuset som sjukhusfysiker men framförallt som grundare av ScandiDos tillsammans med Ingemar Wiberg 2002. Görgen har tidigare arbetat på ABB Atom och Nuclear Data med reaktorsäkerhet samt utveckling av mätsystem för cesium i livsmedel och radon i hus.

Innehav i ScandiDos: 2 367 993 aktier. 

Thomas Matzen, produktchef

Thomas Matzen, produktchef

Produktchef sedan 2005, Kvalitetschef och Regulatory Affairs 2005-2013 och sedan 2016. Född 1968

Utbildning: Fysiker, Universität Hamburg (Tyskland)

Arbetslivserfarenhet: Thomas har jobbat i mer än 20 år med produktframtagning, kvalitetsledning, regulatoriska frågor och som applikationsspecialist för medicintekniska produkter inom strålbehandling. Tidigare anställning: Scanditronix/IBA  

Innehav i ScandiDos: 16 500 aktier

Anders Adolfson, marknadschef

Anders Adolfson, marknadschef

Marknadschef sedan okt. 2016. Född 1974.

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, KTH

Arbetslivserfarenhet: I över 15 år har Anders arbetat internationellt med etablering av bolag av olika storlekar i flertalet branscher samt marknadsföring och försäljning, tidigare arbetat som marknads- och försäljningschef för Aritco Lift AB. Under de senaste 6.5 åren har Anders arbetat för ScandiDos som försäljningssäljchef för Europa.

innhav i ScandiDos: inga

Catarina Arkebäck, ekonomichef

Catarina Arkebäck, ekonomichef

Ekonomichef sedan 2012. Född 1962.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet: Catarina har arbetat som revisor för små och medelstora bolag, bl.a. som anställd på revisionsbyrån PwC. Hon har därefter många års erfarenhet som controller i olika bolag, senast som koncerncontroller på träindustriföretaget Setra.

Innehav i ScandiDos: 2 205 aktier.

Jan Gustavsson, försäljningschef

Jan Gustavsson, försäljningschef

Försäljningschef sedan 2014. Född 1960

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik och Elektroteknik från LiTH.

Arbetslivserfarenhet: Jan har mer än 25 års erfarenhet från chefspositioner på svenska, amerikanska och schweiziska bolag inom internationell försäljning och marknadsföring av telekom och medtechbolag. Han har arbetat med både direkt och indirekt försäljning. Han har i dessa positioner varit baserad både i Sverige och i utlandet. Han har även erfarenhet från arbete i ledningsgrupper i såväl börsnoterade bolag och mindre bolag samt styrelsearbete.

Innehav i ScandiDos: 210 000 aktier