Revisor

Bolagets revisor är Grant Thornton med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.
Revisor utnämns varje år på årsstämman.