Revisor

Bolagets revisor är KPMG AB med Per Hammar som huvudansvarig revisor. Revisor utnämns varje år på årsstämman.