Presentationer

Gustaf Piehl, ScandiDos VD, presenterar bolaget på Stockholm Corporate Finance 15:e Life Science seminarium den 8:e mars 2023, Stockholm
Gustaf Piehl, VD på ScandiDos, presenterar bolaget på Erik Penser Banks bolagsdag den 19 maj 2022.
ScandiDos VD Gustaf Piehl intervjuas av aktieanalytiker Hjalmar Jernström från Erik Penser Bank.
ScandiDos VD Gustaf Piehl presenterar bolaget på Erik Penser Banks Bolagsdag den 26 augusti 2021
Scandidos grundare Görgen Nilsson går igenom trender i strålterapi med ASTRO-fokus 2019
ScandiDos #Sitdown med Erik Penser, en intervju med grundare Görgen Nilsson 14 mars 2019
Erik Penser Bank intervjuar Görgen Nilsson grundare, i samband med Q3 2017